Outreaching Honours Program

BalkTiu.jpg


Het Outreaching Honors Program is bedoeld voor buitengewoon goede studenten. Zij gebruiken hun verkregen kennis om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het is een Engelstalig programma dat twee jaar duurt (naast de reguliere bachelor) en waaraan jaarlijks maximaal vijftig studenten kunnen deelnemen. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Cobbenhagen. De vrienden ondersteunen het programma met bedragen tussen de 250 en 25.000 euro, maar spelen ook een rol als studentcoach, door stages aan te bieden, of een masterclass te verzorgen. Een wenkend perspectief voor de outreaching students is dat ze op termijn ook zelf lid kunnen worden van de Vrienden.