Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Oude Warande (Tilburg)

Stadsdeel: West
Wijknaam: De Oude Warande
Datum besluit: B & W 21 februari 1957
Jaar: 1957


De gemeentebossen gelegen aan de Bredaseweg, ten zuiden van de Spoorweg Tilburg-Breda, ten westen van de Warandelaan.

Herkomst

8271.jpg


Prins Willem van Hessen Kassel in 1724.


In 1712 kreeg prins Willem van Hessen Kassel (> Van Hessen Kasselstraat), heer van Tilburg en Goirle, toestemming een stuk hei van de gemeijnt in te graven tot desselfs playsier en gebruyk, gelegen ten noorden van den nieuwen dijk (dit is de > Bredaseweg) gaande naar de Maasbrug (de brug over de Donge). Als begrenzing werd aangegeven: oost de hei gelegen naar de kant van de Reit, zuid de nieuwen dijk, west het Zwartven (> Zwartvenseweg) en noord omtrent de Oude Ley. Het ontwerp van het landgoed is geïnspireerd op de sterrebossen die de grootmeester der Franse tuinarchitectuur, André Le Nôtre, veelvuldig toepaste. Het is niet met zekerheid bekend wie de Warande heeft ontworpen. Van Hessen Kassel had voor zijn bezittingen in Tilburg wel een hovenier aangesteld, die mogelijk ontwerper is geweest. Dat was Jan van Leeuwen (geb. Rijswijk 1688, overl. Tilburg 13 augustus 1726), die soms mr. hovenier werd genoemd. Na het gereedkomen van de vijver in 1715 was de Warande grotendeels voltooid.


Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 wordt de plattegrond fraai aangegeven. Tevens geeft hij de oppervlakte nauwkeurig aan: 348 lopensaat en 24 roeden (= 57,5 ha). In 1754 kwam de Oude Warande in bezit van de graven Van Hogendorp van Hofwegen (>Van Hogendorpstraat). Van Hogendorp verkreeg in 1757 een stuk gemeijnt in de Rauwbraken, waarvan hij de Nieuwe Warande maakte. Bij de verkoop van de heerlijkheid Tilburg en Goirle in 1858 ging het landgoed de Oude Warande voor f 7500 over in handen van notaris Josephus Antonie Daamen. In 1906 werd het door zijn erfgenamen verkocht aan Bern. J.M. Verbunt. In 1908 liet hij er een villa, naar ontwerp van de Tilburgse architect Jan van der Valk, in bouwen. Het oostelijk deel van het bos werd in 1931 aan de gemeente verkocht, waarop in 1932 Burgers Dierenpark werd geopend. In 1952 tenslotte werd het gehele landgoed door de gemeente gekocht van mevr. Verbunt-Janssens. De in de Oude Warande gelegen villa Oude Warande 2 (voorheen genummerd Bredaseweg 439) is in 1962 afgebroken.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten

Het Geheugen van Tilburg