Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Oude Markt (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B en W 5 juni 2007
Jaar: 1962Het plein, lopende vanaf de Heuvelstraat, nabij de Langestraat, zuidoostwaarts, tot het Stadhuisplein en Schouwburgring.


Oudemarkt.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

27815.jpgIn 1575 werd door koning Filips II aan Tilburg octrooi verleend om een viertal jaarmarkten en een wekelijkse markt op zaterdag te mogen houden. Tilburg werd in die tijd nogal eens geplunderd door rondtrekkende troepen, en de inwoners moesten hun levensmiddelen en andere produkten op markten ver buiten Tilburg gaan kopen. Vele produkten kwamen van buiten de heerlijkheid Tilburg en Goirle. Zo verkocht Willem Aert Piers uit Dordrecht op 3 november 1580 op de Tilburgse markt zeven zakken wit zout, drie tonnen zeep, twee halve stroobocken, drie tonnen as, 64 pond talk [talk, talg = dierlijk vet] en een aam [= ca. 150 liter] raapolie. In 1575 werd er een tweede marktplaats aangewezen. De wekelijkse markt vond nog steeds plaats op het terrein bij de kerk (de huidige Oude Markt), en de jaarmarkten op de Heuvel. Over de verplaatsing van deze markt is in de loop van de 16e en 17e eeuw veelvuldig meningsverschil geweest (> Veemarktstraat). In de 18e eeuw werd de weekmarkt verplaatst naar het Heike (> Heikestraat/Varkensmarkt), waar ook de katholieke schuurkerk stond (> Oude Kerkstraat). In 1870 vond er een vergroting van de Markt plaats. In 1896 was er nogmaals een vergroting van het marktterrein, omdat het kerkbestuur het oude kerkhof rond de kerk vrijgaf. De uitbreiding met Monumentstraat, Paleisstraat en Willemsplein geschiedde in 1903, en in april 1935 werd de vrijdagse markt verplaatst naar Piusplein, Koningstraat en Willemsplein (thans is die markt op het Koningsplein). In een akte van 1720 wordt gesproken over een huis gelegen aan 't Saterdaghsche Marktveld, en in een akte van 1802 over een huis ter plaatse de kerk aen 't Marktveld. Ook de kadasterkaart van 1832 geeft Markt Veld. Van 1881 tot oktober 1965 werd dit plein officieel Markt genoemd, lopende (in 1881) van het stadhuis, de weefschool, Jos. Broeckx en Willem van Roessel tot en met H. van de Pas, Anna Daamen, Broeckx-Smulders en F. van der Voort en van F. Hermans tot de Gez. Suijs.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).