Oude Leij

Er zijn of waren meerdere waterlopen in Tilburg die Oude Leij werden genoemd, zoals De Donge en De Werft. De Oude Leij die hier bedoeld wordt, is de waterloop die enkele honderden meters zuidelijk van De Leij loopt. Hij takt in de gemeente Goirle af van De Leij, vormt dan eerst de grens tussen Goirle en Hilvarenbeek en vervolgens, vanaf het Oude Beeksepad, die tussen Tilburg en Hilvarenbeek. In 1877 heette deze waterloop Tweede Oude Leij of Landscheiding. De naam Landscheiding komt nog voor op een plattegrond uit 1972. Deze naam kan aanleiding geven tot verwarring, omdat er nog een andere waterloop is met dezelfde naam (Landscheiding). De naam Tweede Oude Leij houdt verband met het opgraven van een vroegere Leijbedding (Vuile Leij). Enkele honderden meters ten westen van De Buunder (Grollegat) mondt de Oude Leij weer uit in De Leij. Op de oudste kadasterkaarten is te zien dat de Oude Leij vroeger door de Buunder stroomde en pas oostelijk daarvan samenvloeide met De Leij. Een restant van de oude bedding is nog steeds aanwezig aan de oostzijde van de Koebrugseweg, tegenover De Buunder.