Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Oude Bosschebaan 20

Tolberg
OdenhoutOudeBosschebaan20-1.jpeg
Oude Bosschebaan 20

In 1856 is de boerderij Oude Bosschebaan 20 in bezit van Hendrika van Iersel, huisvrouw van Adriaan Boons. Al generaties lang was de hoeve in bezit van haar voorouders. Het is in 1662 al in bezit van haar familie. Dan wordt onroerend goed verdeeld tussen de familie van Jan Adriaan van Gorcum en Willem Adriaan Witlocx. Willem is door koop in bezit gekomen van tweezesde gedeelte van dat onroerend goed, dat oorspronkelijk toebehoorde aan Adriaan en Gijsbert, zonen van Jan Adriaan van Gorcum. Uiteindelijk weet Willem Adriaan Witlocx alle delen van de boerderij te verwerven. Als in 1674 de kinderen van Willem Adriaen Witlocx en Jenneke Aert van Laerhoven de nalatenschap delen, maakt de boerderij daar deel van uit. Het gaat dan om een huis, schop en erf. Schoonzoon Jan Adriaan Witlocx, gehuwd met Maria Willem Witlocx, krijgt de boerderij inclusief het akkerland, genaamd de Schuerakker en een deel in de quaijen akker toebedeeld. Door het huwelijk van Maria Witlox met Adriaan van Iersel komt het in bezit van de familie Van Iersel. Bij de verdeling van hun nalatenschap gaat het om een huis, schuur en schop met aangelegen erf en hof van 6½ lopense aan de Zandkant.

De woning Oude Bosschebaan 20 is thans een huis daterend uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Die verving toen de oude boerderij, die laatst in bezit was van de familie Dobbelsteen – Kuijpers. De familie Kees Kuijpers – van Strijdhoven had daarvoor in 1930 de boerderij gekocht van Jan Johannes van Kasteren uit Drunen. Hij was getrouwd met Cornelia Boons, een dochter van eerdergenoemde Hendrika van Iersel.


Zie ook 19 De Tolberg