Oratie

BalkTiu.jpg

Latijnse benaming voor de inaugurele rede, de openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde hoogleraar zijn of haar ambt officieel aanvaardt. Oratie is afgeleid van orare, Latijn voor spreken of bidden. De rede wordt in de aula in het Cobbenhagengebouw gehouden, waarbij in beginsel alle hoogleraren van de faculteit waaraan de nieuwe hoogleraar verbonden is, aanwezig zijn. De hoogleraar gaat, net als zijn collegae, gekleed in toga. Geheel volgens academische mores.

Oratiejads.jpeg


Buitenshuis

De rede heeft betrekking op de vraagstukken en het onderzoek waarmee de hoogleraar zich zal gaan bezig houden. De teksten van de oraties worden doorgaans uitgegeven. Inaugurele redes worden meestal niet onmiddellijk na de aanstelling van de hoogleraar verzorgd, maar binnen een aantal maanden. Een bijzondere oratie was die van hoogleraar Kaptein in januari 2018. Deze vond voor het eerst plaatst in Den Bosch, in de kapel van het voormalig klooster Mariënburg, waar nu de aan de Tilburgse (en Eindhovense) universiteit verbonden Jheronimus academy of data science is gevestigd. Onderwerp? Data science methoden voor gepersonaliseerde zorg.