Oorlogsmonument Raamsdonksveer

Brejaartstraat in plantsoen hoek Brejaartstraat – Sint Jozeflaan 1945

Ten gedachtenis aan A.H.M.J Brejaart

Een platliggende hardstenen gedenkplaat met de volgende tekst: “Ter gedachtenis aan A.H.M.J. Brejaart, ambtenaar ter secretarie. Geboren te Breda 20 juli 1880 en door een Duitsche veldgendarm neergeschoten in deze hal op 23 augustus 1944 tijdens de vervulling van zijn ambt. Het gemeentebestuur van Raamsdonk, de burgemeester Mr. Th. Heere, de secretaris W. Willems”. Op 22 augustus 1944 liet plaatsvervangend burgemeester De Jong de bezetter weten dat hij niet wilde meewerken aan het aanwijzen van arbeidskrachten voor de aanleg van verdedigingswerken bij Keizersveer. De Nederlander Geesink, feldwebel (sergeant) in het Duitse leger, kwam verhaal halen op het gemeentehuis, Heereplein 1. Juist op dat moment verliet ambtenaar Anton Brejaart zijn kamer met papieren die hij voor een huwelijk in orde aan het maken was. Voor de ogen van het aanstaande echtpaar pakte Geesink hem woedend vast en schoot hem door het hoofd. Anton Brejaart overleed de volgende dag. Geesink werd na de oorlog tot zes jaar veroordeeld. Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis werd de gedenkplaat in de hal van het gemeentehuis geplaatst. Bij de 50-jarige herdenking op 23 augustus 1994 verplaatste het gemeentebestuur de gedenkplaat naar de huidige locatie in de naar de ambtenaar vernoemde Brejaartstraat.


Informatiebron

• BN/De Stem, artikel van Ralph van Wolffelaar, 3 mei 2008.