Oorlogsgraf

Haven 123 gemeentelijke begraafplaats 1957-1985

Gevallen voor het Vaderland

Drie overleden inwoners van Geertruidenberg hebben als oorlogsslachtoffer een plaats gekregen in de eretuin tegen de westelijke muur van de gemeentelijke begraafplaats. Op de zerken staat “Gevallen voor het Vaderland”, gevolgd door de namen en data.

Na hun overlijden werden ze in Geertruidenberg begraven: Jan Pruijsten apart en Jaap van ’t Slot en Dingeman Berende onder een gezamenlijke zerk. In 1957 richtte de Oorlogsgravenstichting een eretuin tegenover de Calvarieberg in waar de drie werden herbegraven en ieder een aparte grafsteen kreeg. De drie graven in de huidige opstelling dateren uit de jaren 80 van de twintigste eeuw toen de begraafplaats overging van rooms-katholiek naar algemeen en de Calvarieberg verdween.

J.A. Pruijsten 16-02-1920 31-05-1940 soldaat 2-l-2 RW (2e compagnie – 1e bataljon – 2e Regiment Wielrijders)

Jan Pruijsten werd als dienstplichtig soldaat na de Duitse inval ingezet bij de strijd en nam op 13 mei 1940 met zijn compagnie een stelling in aan de Zeedijk bij Dubbeldam. Pruijsten werd getroffen door Duits mitrailleurvuur. Men bracht hem naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam waar een arm en een been werden afgezet. Hij overleed daar na achttien dagen.

D.A. Berende 28-07-1900 19-11-1944

Dingeman Adrianus Berende was lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij werd op 19 november 1944 bij de ingang van de zusterskapel aan de Venestraat dodelijk door Duits granaatvuur getroffen.

J.C. van ’t Slot 15-05-1923 19-11-1944

Jacob (Jaap) Cornelis van ’t Slot was, evenals Dingeman Berende, lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op zondagmorgen 19 november 1944 stierf hij eveneens door Duits granaatvuur.

Informatiebron

Bas Zijlmans, “Voor God, Koningin en Vaderland. Herinneringen aan een jonge soldaat die sneuvelde voor zijn vaderland”, in De Dongebode XXXIII (2007) p. 3-22.