Onderwijs en Zelfstudie Centrum

BalkTiu.jpg Modulair ingericht onderwijs

Veel van de onderwijsruimtes op de campus stammen uit de jaren zeventig en het einde van de vorige eeuw (met name het Warande*- en Dantegebouw). De collegezalen zijn vooral geschikt voor hoorcolleges en worden door studenten en docenten veelal als verouderd gekwalificeerd. Daarnaast is er in Tilburg een tekort aan collegezalen door het groeiend aantal studenten. En is er sinds 2016 een onderwijsprofiel, dat onder meer een intensiever en directer contact met de docent wil stimuleren en ruimte wil bieden aan ‘modulair ingericht’ onderwijs.

Modern onderwijsgebouw

De optelsom van verouderde voorzieningen, studententoename en onderwijsvernieuwing leidden tot de plannen voor een nieuw onderwijsgebouw. In de zogeheten ‘vastgoedstrategie 2014-2018’ komt voor het eerst zo’n gebouw voor, met de werktitel OZC, wat staat voor Onderwijs en Zelfstudie Centrum. Het komt op de plaats van de (in 2015 gesloopte) barakken waarin sociale wetenschappen huisde en voorziet in een groot aantal nieuwe zalen met een U-opstelling en 350 zelfstudieplekken. Tevens zijn er tentamenzalen (waar tentamens ook digitaal kunnen worden afgenomen) en een collegezaal met een capaciteit van 600 personen die in tweeën te delen is. Tot de moderne technische uitrusting behoren dubbele projectie, streaming video, geluidsversterking, camera’s die kunnen worden ingezet voor live verbindingen et cetera.

Architectuur

Het gebouw is ontworpen door architect Kees Kaan, na een selectie waarbij vooral werd gelet op duurzaamheid en op aansluiting met de bestaande gebouwen. Kaan maakt gebruik van natuursteen, zoals ook gebeurd in onder ander het Cobbenhagengebouw en de Faculty Club. In de glasgevel wordt verwezen naar patronen in het Goossensgebouw en ook wordt er – net als in het Cobbenhagen- en Tiasgebouw – gebruik gemaakt van binnentuinen. Het onderwijsgebouw wordt in 2018 opgeleverd en had in 2017 nog geen definitieve naam.