Olvrouw van Altijddurende Bijstand

Maria met Jezus

Smidshof 9 (Circa 1910)

Kleine terracottategel met een afbeelding van Maria met Jezus, geplaatst aan de rechterkant van de terugliggende voordeur. De afbeelding op de tegel is afgeleid van een icoon dat aan het einde van de vijftiende eeuw van Kreta naar Rome kwam. Eronder staat de tekst “OLVROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND, BESCHERM ONS GEZIN”. Naast de gekroonde hoofden van Maria en kind zijn twee aartsengelen afgebeeld die werktuigen van Jezus’ folteringen tonen. Links Michael die lans en spons draagt en rechts Gabriël die is afgebeeld met een driekruis en spijkers. Boven de engelen staan links de letters MP en rechts de letters OY, beide met een balk erboven. Dit zijn Griekse afkortingen voor Μήτηρ Θεοῦ (Meter Theou, Moeder Gods). Op deze beeltenissen hangt altijd een sandaaltje van Jezus los aan zijn voetje. Dit om uitdrukking te geven aan zijn schrik voor het lijden dat hem te wachten staat. Een andere betekenis van dit losse schoeisel zou een verwijzing naar het woord van Johannes zijn: “Ik ben niet waardig zijn sandaal los te maken”. De originele icoon wordt bewaard in de kerk van de heilige Alfonsus van Liguori in Rome, de hoofdkerk van de congregatie van de Redemptoristen, bij wie de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand zeer sterk is. De leden van deze congregatie zorgden voor internationale verspreiding van hun gedachtegoed. Onder de Zuid-Nederlandse katholieken was Maria als troost- en bescherminggevend persoon tussen 1890 en 1950 bijzonder populair.


Informatiebron

• A.M. Heidt, Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven (Den Haag, 1955).

• Eli en Dinie Maas-van der Schans, “Beschermtegels op huizen in de Langstraat” in Met Gansen Trou, tijdschrift van Heemkundekring “Onsenoord” (2003) p. 3.