Olof (T.S.C. St. Olof)

BalkTiu.jpg

Op zaterdag 8 oktober 1927 werd niet alleen de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool formeel opgericht, het was ook de stichtingsdatum van studentenvereniging Olof, oftewel Tilburgs Studenten Corps St. Olof, T.S.C. St. Olof zoals de vereniging nu officieel heet. Plaats van handeling: café Marinus aan de toenmalige Zomerstraat (het huidige stadscafé Meesters).

Naamgeving

De naam was een bedenksel van rector magnificus Goossens en ontleend aan de later heilig verklaarde koning Olaf II van Noorwegen, een nogal hardhandig ijveraar voor de kerstening van de Noren. Het motto van de vereniging werd bedacht door hoogleraar Weve: Per Justitiam ad Pacem (naar vrede door gerechtigheid). Het vaandel werd door dochters van enkele Tilburgse textielbaronnen gemaakt en hangt sinds 1928 in de senaatskamer. Die kamer bevindt zich sinds 1988 in het pand aan de Spoorlaan 330, de huidige sociëteit van Tilburgs oudste studentencorps.

In 1953 kreeg deze sociëteit de naam Asgard, een verwijzing naar een van de negen werelden waarin de goden leefden volgens de Noorse mythologie. Asgard bevond zich aanvankelijk op de Heuvel, maar in 1964 werd een nieuw gebouw aan de Academielaan betrokken, het ‘Eigen Huis’ genoemd. Daar was ook de mensa en het gezelschap van Posjet, een thuishaven voor veel ongeorganiseerde studenten, met ook een wat ander politiek wereldbeeld dan dat van het traditionele corpslid.

Olof.jpeg

Een galadiner in de binnenstad, in het academisch jaar 1951-1952, toen Olof 25 jaar bestond.

Huisvesting

In 1969 kwam Olof in de gelegenheid zich te huisvesten in een van de oudste boerderijen van de stad, de Tongerlose Hoef, in Tilburg West. In 1967 werd deze middeleeuwse hoeve door de gemeente verkocht voor één gulden (45 eurocent) aan een stichting, met daarin onder meer hoogleraar Harry van den Eerenbeemt die zo het pand voor sloop wist te behoeden. De restauratie werd mogelijk na inzamelingsacties, subsidies en schenkingen. Maar St. Olof kampte ook daar met – laten we zeggen - een verschil tussen de mores van de vereniging en die van omwonenden, bijvoorbeeld waar het ging om het geluidsniveau bij feesten en partijen.

Historische ontwikkeling

In het begin werd elke student min of meer automatisch lid van St. Olof. Dat gaf de vereniging armslag om niet alleen disputen (het eerste was Black & White, in 1929) op te richten, maar ook een studieclub (de Tribune) en een sportvereniging. Ook gaf Olof sinds 1933 het blad ‘Viking’ uit, een naam die wel past bij de patroonheilige van de vereniging. Het corpslied is geschreven door de eerste hoofdredacteur van het blad, Fons Arnolds. Veel leden van Olof waren tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het studentenverzet. Een aantal sneuvelde, in het verzet, of in concentratiekampen.

Vrouwen waren vanaf het begin welkom, maar hun aantal was – zeker tot de Tweede Wereldoorlog – beperkt: in 1937 studeerden er slechts vier vrouwen aan de hogeschool. De vrouwen hadden aanvankelijk beperkt toegang tot de sociëteit en activiteiten, hetgeen in 1940 leidde tot ‘meisjesclub’ A.T.O.O.M. (Allen Tezamen Onder Olof's Mantel). Hoewel er steeds meer vrouwen gingen studeren, werd pas in 1965 het eerste erkende damesdispuut opgericht. Tegenwoordig kent de vereniging zeventien heren- en acht damesdisputen (disputen bestaan uit corpsleden die doorgaans met elkaar een huis delen en samen diverse activiteiten ondernemen). Veel disputen organiseren niet alleen feesten en borrelpartijen, maar verrichten anno 2017 vrijwilligerswerk in de stad, in het kader van Serve the City. In de zomer van 2017 werd het 18e lustrum gevierd, met als thema ‘overvloed’.

Bekende oud-leden

Bekende oud-leden van St. Olof zijn onder meer zanger Guus Meeuwis, oud-politicus Norbert Schmelzer, oud-voorman Rabobank en bewindvoerder Wereldbank Herman Wijffels, geestelijk vader van het CDA Piet Steenkamp (en vader van Jan-Benedict die in de jaren negentig hoogleraar was aan Tilburg University), Raad van Bestuurslid Rabobank Wim van den Goorbergh, Internationaal expert strafrechtsvergelijking Peter Tak, CEO ING en voorzitter van het stichtingsbestuur Jan Hommen en Jean Frijns, oud-topman van het ABP.