Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Oisterwijksebaan (Tilburg)

Stadsdeel: Oost
Wijknaam: Moerenburg
Datum besluit: B & W 19 februari 1960
Jaar: 1900De straat lopende vanaf de grensscheiding met de gemeente Berkel c.a. ten zuiden van de spoorweg Tilburg-Boxtel, zuidwestwaarts over het Wilhelminakanaal tot de Ringbaan-Oost tegenover de St. Josephstraat.


Oisterwijksebaan.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

27460.jpg


De Oisterwijksebaan in 1945.Oisterwijk was destijds de hoofdplaats van de vier kwartieren van de Meierij van 'sHertogenbosch (> Meierijbaan). In de 15e eeuw komen we de Heerbaan of Bossche baan in de archiefbronnen tegen als de belangrijkste verbindingsweg van Tilburg naar 's-Hertogenbosch. Op het Tilburgse grondgebied heet deze weg thans Oisterwijksebaan en (>) St.Josephstraat. De Heerbaan liep van de Heuvel via Heukelom en Oisterwijk naar 's-Hertogenbosch. Het bleef de belangrijkste verbindingsweg met de hoofdstad tot de aanleg van de (>) Bosscheweg in 1822. In 1610 spreekt men over de Oisterwijkse Bane lopend naar de Hoocht ende Broechoven en over de gemeyne heirbane, comende van Oisterwijk en lopende naar de Hoocht en Broechoven. In 1613 vinden we een vermelding van te Oerl op de Hoocht bij het Donkerstraetken ofte den Oisterwijksen weg. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 staat Weg van Tilborg na Oisterwijk en in het boekje de Verdeeling van de Tienden uit 1778: Oisterwyksche Baan.

De Oisterwijksebaan werd voor het eerst officieel vastgesteld door de gemeenteraad in 1900, lopende Van de herberg 'de Hoed' langs de algemeene begraafplaats.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).