OMO

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) werd in 1916 opgericht door dr. Hendrik Moller. Omdat onderwijs gezien werd als een belangrijk instrument bij de emancipatie van katholieken in Brabant, werden er (seculiere) katholieke scholen voor voortgezet onderwijs opgericht. OMO, statutair gevestigd in Tilburg, heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. OMO vormt het schoolbestuur van 42 middelbare scholen, verspreid over Noord-Brabant en Limburg. De dagelijkse leiding wordt gevormd door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. De scholen die in de gemeente Tilburg worden bestuurd door OMO zijn het Sint Odulphuslyceum, Theresialyceum, De Nieuwste School (DNS), 2College Cobbenhagen (Cobbenhagencollege), 2College Wandelbos (Pauluslyceum), 2College Jozef (voorheen Sint Jozef MAVO) en 2College Ruiven (Berkel-Enschot).