OLV Hemelvaartkerk Raamsdonksveer

Toren in de kerk

In 1957 kon de nieuwe Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in gebruik worden genomen. Door oorlogsgeweld was het oude kerkgebouw onherstelbaar beschadigd, waarbij de toren van de parochiekerk op 31 oktober 1944 werd opgeblazen door de bezetter. De kerk raakte hierdoor volledig verwoest.

Het ontwerp voor de nieuwe kerk is van de architect Hubertus (Kees) de Bever (1897-1965): een in traditionalistische stijl ontworpen kruiskerk met zijdelinks geplaatste toren. In plaats van een koor is een halfronde apsis aangebouwd en de transepten zijn uitgebreid met sacristieën. De kerkruimte bestaat uit een middenschip met zijbeuken. Boven de hoofdentree is op de gevel een baldakijn aangebracht, waarin het vergulde Mariabeeld, afkomstig uit de toren van de vorige kerk, is opgenomen.

Maria beeld boven voorportaal aan het kerkplein

Het met goud beklede Mariabeeld stond op de in 1893 gebouwde kerk, die in oktober 1944 door de Duitse bezetters opgeblazen en verwoest werd. Als een wonder bleef het Mariabeeld gespaard. Het stond fier bovenop de puinhopen en werd bij de bouw van de huidige kerk geplaatst in het baldakijn boven het voorportaal aan het kerkplein.

Op de feestdag van Maria Hemelvaart, 15 augustus, in 1956 plaatste pastoor Bekkers met assistentie van zijn kapelaans, de heren P. J. A. van Luyck en P. G. M. van Velthoven de eerste steen voor het nieuwe godshuis in Raamsdonksveer. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere het voltallige kerkbestuur, burgemeester J. Prinssen, pastoor-deken R. A. C. van Kessel, Mr. Th. Heere, architect C. H. de Bever, aannemer J. Weterings en opzichter J. H. Hoppenbrouwers, fraters en zusters, alsmede vele parochianen. In december 1957 werd de nieuwe parochiekerk door Mgr. J. Baeten, Bisschop van Breda, geconsacreerd en in gebruik genomen. Bij de oplevering hingen in de toren twee luidklokken, geleverd door de firma Eysbouts uit Asten. Bij gelegenheid van het zilveren pastoraat van pastoor Bekkers op 1 oktober 1961 boden de parochianen als feestgeschenk een derde luidklok aan. In de klokkenstoel is nog plaats voor een vierde luidklok.


De drie luidklokken vervullen tevens een functie in het carillon, waarvan de eerste serie klokken eveneens op 1 oktober 1961 aan pastoor Bekkers werd aangeboden. In de gang naar de doopkapel zijn de glas-in-lood ramen uit het voormalige St. Theresia-ziekenhuis aan de Grote Kerkstraat 17 in Raamsdonksveer aangebracht. Ze zijn door de gemeente in bruikleen geschonken. De drie ramen stellen de volgende heiligen voor: Carolus Borromeus, Vincentius A Paulo en Theodorus. Recente geschiedenis. In de parochiekerk van O.L.Vrouw Hemelvaart (1957, C.H. de Bever) is ruimte voor 1200 kerkgangers, maar er komen er bij de zondagsmis slechts 125. De kerk is dus veel te groot, wat met name een groot financieel probleem voor de parochie vormt.. Rond de jaarwisseling 2009/2010 zette men de kerk dan ook voor de helft te koop.

Voorzijde OLV Hemelvaartkerk
Interieur OLV Hemelvaartkerk