Noordstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 29 december 1966
Jaar: 1900De straat, lopende vanaf de Spoorlaan nabij de Noordhoekring, zuidoostwaarts tot de Nieuwlandstraat bij de Korte Schijfstraat.


Noordstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

1716.jpg


Noordstraat in noordwestelijke richting. De huizen rechts

stonden tussen de spitsing met de Utrechtsestraat/Fabriekstraat

en de toenmalige Spoorlaan. Op de achtergrond de windmolen van Claassens.


Door de gemeenteraad op 8 oktober 1881 officieel vastgesteld als Noordhoek (> Noordhoekring), lopende van het Nieuwland tot den overweg bij de Gasthuisstraat. Door de gemeenteraad op 24 november 1900 werd de naam Noordhoek veranderd in Noordstraat, lopende Van de spoorwegoverweg bij de Gasthuisstraat zuidwaarts tot de Korte Schijfstraat. De Noordstraat maakte vroeger (1870) deel uit van twee straten, het zuidelijke gedeelte tot de Fabriekstraat was een deel van de Nieuwlandsche straat en het noordelijk gedeelte vanaf de Fabriekstraat tot de overweg heette toen Noordhoeksche straat. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 vinden we Noordhoek tussen Borgerie en Nieuland in het zuiden en de Logt in het noorden (> Burgerijpad, Nieuwlandstraat en Lochtstraat). Volgens het Dagboek van een Tilburger werd op 4 april 1811 in Den Noordhoek de eerste steen gelegd van een stenen wind-korenmolen.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).