Night University

BalkTiu.jpg

Night University bestaat sinds 2013 en is een gratis wetenschapsfestival op de campus met als doel een brug te slaan tussen universiteit en stad, en het verbinden van wetenschap en maatschappij. De universiteit opent haar deuren voor een breed publiek: bewoners van Tilburg en omstreken, scholieren, alumni maar ook eigen studenten en personeel. Tot het grote scala van activiteiten behoren workshops, lezingen, debatten, rondleidingen, lab-experimenten alsook culturele en culinaire onderdelen.

Night.jpg

De Night University geeft onderzoekers de gelegenheid om met andere vormen van kennisoverdracht te experimenteren voor een breder publiek. Het festival vindt meestal begin oktober plaats en sluit aan bij het Weekend van de Wetenschap, wanneer alle Nederlandse universiteiten zich presenteren aan het publiek. Er wordt samengewerkt met de gemeente Tilburg, om stedelijke vraagstukken rond bijvoorbeeld cultuur, veiligheid of arbeidsmarkt vanuit een wetenschappelijk perspectief aan de orde te stellen. Ook studentenverenigingen* en partners als museum De Pont en het Science Café leveren inhoudelijke bijdragen. Jaarlijks bezoeken 1.500-2.000 bezoekers het festival, dat steeds een ander thema heeft. De eerste vier jaar waren dat ‘het brein’, ‘robotica’, ‘veiligheid’ en ‘angst’, in het lustrumjaar was dat 'Back to the Future'. Het thema van de Night University 2018 was 'Science Zoo'.