Nieuwlandstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 8 juni 1961
Jaar: 1900De straat, lopende vanaf de Stationsstraat bij de Tuinstraat zuidoostwaarts tot de Heuvelstraat tegenover de Kapelhof.


Nieuwlandstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

1648.jpg


De Nieuwlandstraat in 1914.


In 1563 wordt vermeld lant te Tilborch in de Schijve bij tNieulant en in 1668 verkoopt Niclaes Thomas van Dijck een hofstede in de Nieuwelandsche straet. In 1661 is de Nieuwelantse straet verhard met Scheepskaseyen. In 1667 wordt de straat de Nieuwelantsestraet of Casseywech genoemd. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 staat Nieuland en op de kadasterkaart van 1832 De Nieuwlandsche straat, die overigens doorliep in de huidige Noordstraat tot de Fabriekstraat. Volgens de legger van wegen en voetpaden liep de straat in 1872 nog zo ver door. Pas bij de eerste officiële vaststelling door de gemeenteraad in 1881 liep het Nieuwland, van de Zomerstraat tot het begin van de Stationstraat en van den Noordhoek. Bij besluit van de gemeenteraad van 1900 liep de straat Van de Zomerstraat bij de bakkerij 'de Ster' tot het begin Noordstraat en Stationstraat.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).