Nieuwe Koninklijke Harmonie

In 1820 werd in Tilburg door enkele vrienden het muziekgezelschap De Harmonie opgericht. Zij speelden in cafés en bij speciale gelegenheden. In de Sociëteit Philharmonie verzorgden zij vaste vrijdagavondconcerten. De Harmonie werd in 1839 ontbonden. Door de opheffing van vrijwel alle militaire muziekkorpsen wegens een economische depressie in 1843 kregen burgerlijke gezelschappen echter weer meer belangstelling. In 1843 werd derhalve de Nieuwe Harmonie opgericht, die ook een sociëteit ging exploiteren. Omdat het gezelschap geregeld had opgetreden voor koning Willem II en diens uitvaart in 1849 had begeleid, verkreeg de Nieuwe Harmonie in 1850 het predikaat koninklijk. Vanaf toen verzorgde het korps zogeheten Armenconcerten, die tot 1966 een traditie zouden zijn. Daarnaast bleef de harmonie officiële plechtigheden begeleiden. In 1878 betrok zij in de Stationsstraat een fraai sociëteitsgebouw met een concertzaal en een feesttuin. Er waren toen ruim vijfhonderd leden, hoofdzakelijk fabrikanten en gegoede middenstanders. Het ledenbestand zou nog lange tijd dit karakter behouden. Van 1948 tot 1968 organiseerde de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) jaarlijks haar vermaarde Midzomerfeesten. Op deze muziek- en dansavonden traden in de loop der tijd vele bekende artiesten op, zoals The Wooltown Jazz Band, The Duch Swing College Band, Greetje Kauffeld, Corrie Brokken en The Golden Earrings (nu Golden Earring). De NKH is nog altijd een bloeiende vereniging en heeft nog steeds een harmonieorkest. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en buitenstaanders kunnen de sociëteit gebruiken voor onder meer feesten en vergaderingen. Het oorspronkelijke gebouw werd enkele jaren geleden gerestaureerd en een later aangebouwde zaal werd afgebroken. In de voormalige tuin werden appartementen gerealiseerd.