Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Nationale Feestdag 9 mei 1945

42783.jpg
42786.jpg

Op woensdag 9 mei 1945 werd in Tilburg de bevrijding van heel Nederland officieel gevierd. Aangezien de bevrijding voor het hele land slechts enkele dagen een feit was, werden de festiviteiten in allerijl uit de grond gestampt. Burgemeester Jan van de Mortel gaf opdracht om op 9 mei het paleis-raadhuis feestelijk te verlichten en om de fonteinen voor het paleis-raadhuis in werking te stellen en te verlichten.

Om 8.30 uur werd er in de Tilburgse kerken een speciale dienst 'tot dankzegging' gehouden. De officiële feestelijkheden begonnen om 10.30 uur voor het paleis-raadhuis -onder grote belangstelling van de Tilburgse bevolking- met een aubade van zo'n 10.000 schoolkinderen, onder pianobegeleiding van frater M. Eufrasius. Er waren toespraken van de voorzitter van het oranjecomité “Tilburg Vooruit” en de burgemeester. Het Wilhelmus werd gezongen en “Wij leven vrij”. Vervolgens werd er een defilé gehouden door de aanwezige kinderen.

Om 12.00 uur legde de burgemeester een krans aan de voet van het standbeeld van koning Willem II (toen nog op het Heuvelplein). Mannenkoor St. Caecilia zette de kranslegging luister bij door gezang. Om 15.30 uur begon het defilé, samengesteld uit Tilburgse verenigingen (die per advertentie waren opgeroepen spontaan deel te nemen).

Om 16.00 uur arriveerde prinses Juliana. Volgens de lokale krant zetten de menigte spontaan het volkslied in, gevolgd door “God save the King”. Het mannenkoor zong toen opnieuw het “Domine salvum fac”. Volgens het krantenartikel 'klonk het even voortreffelijk als dien morgen” en moest H.K.H. ontroerd 'heimelijk een traan wegpikken”. De prinses boog zich 'expressievelijk over de balustrade heen om directeur en zangers met een gracieuse handbeweging te bedanken. De 'begeesterde menschenmenigte brak vervolgens in een ongekenden jubel los”.

Bronnen

Regionaal Archief Tilburg:

Archief 239, Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia, 1878-2006, invnr. 346, Uitvoering nationale Feestdag (Defilé) op: 1945 mei 09

Archief 399, Collectie Documentatie Tilburg, invnr. 1029, Programma van de nationale Feestdag 9 mei 1945

Archief 484, Gemeentebestuur Tilburg 1938-1985, invnr. 5195, verzoekschrift van het college van Burgemeester en Wethouders om een dankzeggingsdag te houden op 9 mei 1945 in verband met de bevrijding; met bijlagen