Muziekkiosk Raamsdonk

Muziekkiosk Kerkplein 1927

Kiosk

Een zeskantige houten kiosk met leien dak. Een harpje siert de dakpunt. De kiosk is in 1927 gebouwd dankzij een gift van parochiaan J.G. de Bont-van Dijk, die ook het vaandel schonk voor de in datzelfde jaar door pastoor Van Heeswijck opgerichte R.K. Harmonie St. Bavo. De kiosk werd gebouwd met inzet van plaatselijke bedrijven en vrijwilligers. In 2005 is het bouwwerk gerestaureerd.


Informatiebron:

• Gemeente Geertruidenberg, Inventarisatie kunstwerken, januari 2003.

• Jan Hoek, Raamsdonk en Raamsdonksveer ten tijde van weleer (Raamsdonksveer, 1995) p. 77.