Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Moslims

Ook in het overwegend katholieke Udenhout wonen moslims. Door de werkgelegenheid die de steenfabriek in de jaren zeventig hen bood, vestigden de eerste moslims, overwegend van Marokkaanse afkomst, zich in het dorp. In het kader van de gezinshereniging begonnen in de jaren zeventig en tachtig ook de scholen ietwat te kleuren door de ‘donkere’ koppies. Voordat de gezinsherenigingen plaatsvonden, beleefden de moslimmannen, die samen werkten en onder één dak woonden, hun geloof samen. Samen bidden, samen vasten. De mannen leefden vaak met meer dan zes man in barakken vlakbij de steenfabriek. Toen ieder zijn eigen gezinsleven oppikte, werd dat vooral in het eigen gezin gedaan: samen bidden, samen vasten. Er werd van hen niet meteen verwacht dat zij participeerden in de samenleving. Maar omdat de kinderen naar school gingen en Nederlandse vriendjes kregen, kwamen de plaatselijke inwoners voor het eerst in contact met de Islam. In het jongerencentrum, toen nog gevestigd aan de Zeshoevenstraat, kregen kinderen Koranlessen. In het gebouw, waar het jongerencentrum gevestigd was, konden de mannen gebruik maken van een ruimte om te bidden. Die ruimte werd al snel omgedoopt tot ‘de moskee’. Vrouwen baden hier niet, omdat mannen en vrouwen gescheiden horen te bidden en omdat er maar één ruimte was. Zo zag je de moslimvrouwen wel vaak in het gebouw, maar dan kwamen ze voor lessen Nederlands of naailes. Het was een centraal punt, waar ‘de moskee’ een sociale ontmoetingsplek was voor de moslimmannen. Enkele jaren later kreeg de moskee een eigen heuse imam. Met het verhuizen van het jongerencentrum kreeg de moslimgemeenschap een andere gebedsruimte. Echter door het principe van ‘scheiding tussen kerk en staat’ moest deze ruimte een aantal jaren geleden ingeleverd worden. Voor het kleine groepje moslims, wat er veel gebruik van maakte, was de huur te hoog. Met het kwijtraken van deze ‘nieuwe moskee’ verdween ook een nieuwe sociale ontmoetingsplek. Voor het vrijdagmiddaggebed waren de voornamelijk oudere moslims gedwongen naar de Tilburgse moskeeën te gaan. Dit geldt ook voor de kinderen die in het dorp les kregen. Zo carpoolen ouders elk weekend met een volle auto opgehaalde kinderen uit het dorp richting grote stad. Naast de Marokkaanse moslimgezinnen kent Udenhout de laatste jaren ook moslims uit vluchtelingengezinnen van bijvoorbeeld Afghaanse afkomst.