Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Moor, Ruud de

BalkTiu.jpg

Rudi Alphons (Ruud) de Moor (1928-2001) was rector magnificus in 1968 en van 1983-1991. Van 1985 tot 1988 was hij tevens voorzitter van het College van Bestuur. De Moor studeerde in 1952 als socioloog af aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (cum laude). In 1956 werd hij de eerste directeur van het aan de toenmalige KHT gelieerde Instituut voor Arbeidsvraagstukken. Het IVA verrichtte beleidsgericht (contract)onderzoek en kan worden beschouwd als een van de eerste instituten van de universiteit op het gebied van valorisatie: het maatschappelijk of economisch benutten van kennis. In 1961 promoveerde De Moor cum laude op het proefschrift 'De verklaring van het conflict'. Een jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar Algemene sociologie.

Moorrudi.jpg

European Values

Als wetenschapper verwierf hij vooral bekendheid als een van de drijvende krachten achter de European Values Survey (EVS). Dit grootschalig sociologisch onderzoek naar de ontwikkeling van waarden en normen in Europa vond in 1981 voor het eerst plaats, in tien verschillende landen. Aan de laatste ronde, in 2008, deden 45 landen of regio's mee. De Moor behoort zonder twijfel tot de belangrijkste bestuurders die de universiteit heeft gekend. Toen in de jaren zestig de studentenaantallen sterk begonnen te stijgen, pleitte hij bij de overheid voor meer middelen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. En toen de bezuinigingen van toenmalig minister Deetman in 1986 dreigden te leiden tot de sluiting van de Letterenfaculteit en de subfaculteit Psychologie, ging De Moor als universiteitsbestuurder voorop in het verzet. Met succes. Kritiek was er daarentegen op zijn vermeende betrokkenheid bij de bezuinigingen op universiteiten, in 1986. In een muurkrant werd zijn rol gehekeld.

Toegankelijke universiteit

De Moor vond dat de universiteit bereikbaar moest zijn voor de kinderen van ‘gewone’ Brabanders. Eenzelfde gedachte lag ten grondslag aan zijn inspanningen om een Open Universiteit te stichten, waar iedereen kon studeren – ongeacht leeftijd, afkomst of vooropleiding. De OU kwam er in 1984, De Moor was de eerste bestuursvoorzitter. Hij was ook voorzitter en lid van een groot aantal adviescommissies op het gebied van (hoger)onderwijs en onderzoek. Ook was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap (KNAW). De Moor ontving voor zijn verdiensten vele onderscheidingen, waaronder die van Commandeur van de Orde van Oranje Nassau en Commandeur in de orden van de Heilige Gregorius. Die laatste ontving hij voor zijn verdiensten als (kritisch) lid van de katholieke kerk. De OU verleende hem in 1994 een eredoctoraat, van de gemeente Tilburg ontving hij de de Zilveren Legpenning.'

In 1985 trad De Moor een week lang op als tv-commentator bij de KRO tijdens het bezoek van de paus aan Nederland. Hij publiceerde ook onder meer Herfsttij van de levensloop: Beschouwingen over de ouderdom (1956).

                               De Moor, bij zijn afscheid op 20 juni 1991