Mind labs

BalkTiu.jpg

In 2017 werd in de Spoorzone de deur geopend van Mind Labs. In het Deprezgebouw, een voormalige stoomketelfabriek uit 1884, werkt de universiteit samen met de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, het ROC Tilburg en het bedrijfsleven op het gebied van interactieve technologieën en menselijk gedrag. Het motto van het initiatief luidt ‘Where minds, media and technologies meet’. Mind Labs richt zich vooral op ontwikkelingen waarvoor we Engelse termen gebruiken: robotics, avatars, serious gaming, virtual reality en natural language technologies.

Mind lab.jpg

De universiteit draagt bij met onderzoek van het departement Cognitive Science & Artificial Intelligence met wetenschappers die deels in het Deprezgebouw werken. Ook de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant* en het bedrijfsleven dragen bij, met als oogmerk een “smeltkroes van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid”. In 2021 zal Mind Labs zich in een nieuw gebouw vestigen, “een centrum van kennisoverdracht, in een omgeving van ondernemerschap en gericht op innovatie”.

Factor kennis

Mind Labs is ontwikkeld vanuit de gedachte dat technologische innovatie mede (of misschien wel vooral) tot stand komt door nieuwe menselijke vragen, waarbij de interactie tussen mens en techniek cruciaal is. Kennis op dat terrein is niet het domein van één enkele instelling of bedrijf. Samenwerking is noodzakelijk om echt duurzame vernieuwingen te realiseren. In dat proces, zo is de overtuiging, is de factor kennis van doorslaggevend belang en kan de universiteit waarde toevoegen, ook via het onderwijs.