Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Melkfabriek Udenhout

Melkfabriek Udenhout
Melkfabriek.jpg
De melkfabriek aan de Kreitenmolenstraat.
Melkfabriek

In de volksmond worden de woorden Melkfabriek, Boterfabriek en Zuivelfabriek door elkaar gebruikt. Boterfabriek is wat ouder. Zuivelfabriek wat moderner.

3 maart 1916

Op 3 maart 1916 passeerde voor Notaris Vroemen in Udenhout de akte voor de oprichting van een zuivelfabriek. Bij de ondertekening kwamen 21 Udenhoutse inwoners te pas, te weten 19 landbouwers, burgemeester Henricus van Heeswijk en kapelaan Antonius Mooren. Al op de jaarvergadering van de Boerenbond stond de fabriek op de agenda. De reden dat de oprichting toch pas in 1916 plaatsvond moet liggen in een te klein aantal koeien, waardoor er geen basis was het benodigde kapitaal bijeen te brengen en de fabriek efficiënt te kunnen exploiteren. De eerste taak van het bestuur was het bouwen van een melkinrichting op een terrein aan de Kreitenmolenstraat, toen nog Stationsstraat geheten, pal naast de Boerenbond. Het bestuur gaf de bouwkundige L. van Berkel uit Schaijk de opdracht tekening, bestek en voorwaarden te maken. De kosten waren begroot op ruim ƒ100.000,-. Het werk werd gegund aan aannemer Josje Brekelmans uit Udenhout, die de fabriek begin mei 1917 opleverde. Op 18 mei van dat jaar startte men met de ontvangst en de verwerking van de aangevoerde melk. Een jaar later werd het werk van de botermijn stilgelegd. Rond 1920 telde de coöperatie 300 leden. In 1921 ging men over tot de aanschaf van een tweede stoomketel en een poedermachine, zodat men een te groot aanbod van melk kon verpoederen.

Melkventers

De verkoop van consumptiemelk was de eerste jaren nog gering. Het grootste gedeelte ervan werd als volle melk verkocht. In 1924 waren er twee melkventers in dienst. De verkoop van consumptiemelk steeg geleidelijk aan. Door de aankoop van De Hoop steeg de verkoop van consumptiemelk in 1950 naar 3¼ miljoen liter en in 1956 naar 4¼ miljoen liter. Er waren 25 melkventers in dienst en men had de beschikking over 11 slijters. De totale personeelsbezetting in 1956 was 60 personen.

Fusie met de CTM

De Melkfabriek in Udenhout was in de zestiger jaren uitgegroeid tot een fabriek met een aanvoer van 12 miljoen kg melk per jaar, maar kon het niet op zijn eentje bolwerken. Al twee keer eerder was gepoogd om met de CTM een samenwerkingsverband op te zetten. Twee keer was dat door de leden afgewezen. Op 18 november 1964 riep men de leden opnieuw tot een buitengewone algemene vergadering. Op de agenda stond het voorstel te fuseren met de Coöperatieve Tilburgse Melkinrichting G.A. te Tilburg, de CTM, onder de opschortende voorwaarden dat de CTM zich tot overname van het bedrijf met alle lusten en lasten bereid verklaarde en als lid wilde aannemen alle leden van de Udenhoutse coöperatieve vereniging, die de wens daartoe te kennen geven. De fusiedatum is 10 januari 1965. Op 11 januari hield het personeel een ludieke bijeenkomst voor de begrafenis van “Dorus van Udenhout”: “In volle overgave overleed heden tot onze diepe droefheid onze dierbare patroon Dorus van Udenhout, gehuwd geweest met Josefa van Haaren, in de leeftijd van 47 jaar. De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 12 januari a.s. te 20 uur in de boomgaard achter de CTM te Udenhout waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. Bijeenkomst dames op het kantoortje, heren in de kantine. De overledene is opgebaard in de rouwhal van de zuivelfabriek. Bezoekuur maandag 12.00 - 13.00 uur. Geen bloemen, gaarne bier.”

Directeuren van de Melkfabriek
K.v.K.

Handelsnaam KvK: Coop. Zuifelfabr. Melkinr. St. Isidorus G.A.

Nummer KvK: 7408 (dossiernummer)

Opgeheven bij KvK: 02 maart 1966

Zie ook


Film opening nieuwe fabriek in 1963

http://www.filmenfotobank-nb.nl/content.php?Menu=resultaat&Submenu=detail&s[detail]=99765