Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Medezeggenschap

BalkTiu.jpg

Studenten en personeelsleden hebben medezeggenschap in het bestuur van de universiteit. Het hoe en wat is geregeld in de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) uit 1995. De universitaire medezeggenschap kent drie niveaus: een overkoepelende universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies binnen de faculteiten (schools) en dienstraden en divisiecommissies binnen de zogenoemde ondersteunende diensten.

Sinds de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) in 1970 kennen Nederlandse universiteiten een relatief uitgebreide vorm van medezeggenschap. Daarvoor was het bestuur van de Tilburgse universiteit in handen van een curatorium en senaat, waarin studenten en personeel niet vertegenwoordigd waren. De WUB verschafte de universiteitsraad een sterke bestuurlijke positie, feitelijk was er sindsdien sprake van medebestuur. In Tilburg functioneerde dat systeem dermate goed dat men zich lang verzet heeft tegen de invoering van de MUB – die de rechten van medezeggenschap aanzienlijk inperkte.

Sinds 2010 wordt de positie van de universitaire medezeggenschap weer sterker. De Tweede Kamer heeft daarop aangedrongen aangemoedigd door studentenprotesten tegen te ver doorgevoerde verzakelijking, commercialisering en prestatiedruk. Ook veel leden van de academische gemeenschap steunden die protesten, hoewel dat binnen Tilburg University beperkt is. De medezeggenschap functioneert hier doorgaans goed. Zowel in 2014 als in 2015 ging de ‘Toffe Peer-award’ voor de hoger onderwijsinstelling met de best functionerende medezeggenschap naar Tilburg.