Magister

BalkTiu.jpg

Studievereniging van Tilburg Law School, Magister JFT, is in 2003 voortgekomen uit meerdere studieverenigingen, zoals Juribes en Vrijspraak. Aan de basis van de vereniging lag een fusie-advies van de zogeheten commissie-De Ridder, genoemd naar de toenmalige studieadviseur Erik de Ridder, de latere CDA-wethouder in Tilburg. De toenmalige bestuurders van de universiteit en faculteit wilde een einde wilden maken aan de veelheid van studieverenigingen. Iedere vereniging trachtte onderscheidend te zijn, vroeg om voorwoorden bij congresbundels, almanakken et cetera en had daarbij zelf gaandeweg steeds meer moeite om voldoende bestuurders te vinden. Doel van de fusie was meer professionaliteit en minder versnippering, maar ruimte voor de verschillende identiteiten, al dan niet voortkomend uit de fusiepartners. Na het nodige denkwerk kreeg de nieuwe vereniging als naam: Magister Juridische Faculteitsvereniging Tilburg.

Professionalisering

De eerste voorzitter was Joost van Damme, ondertussen docent Aardrijkskunde en lid van de Raad van Advies van Magister. Die professionaliseringsslag hield de komst in van een backoffice: verantwoordelijk voor alle administratieve taken, sponsoracquisitie, representatie en de financiële situatie. Een dagelijks bestuur zorgt dat organisatoren van activiteiten zich niet met ‘randzaken’ hoeven bezig te houden. De activiteiten worden georganiseerd door commissies of 'kamers', genoemd naar de Kamers van een rechtbank. Tot de vaste activiteiten behoren onder meer de maandelijkse borrel, de jaarlijkse introductie, een gala, pleitwedstrijden en de juridische bedrijvendagen. Tegenwoordig heeft Magister JFT 2.500 leden waarvan er jaarlijks ongeveer 250 zich actief inzetten voor de vereniging. Magister is tevens de uitgever van het onafhankelijke faculteitsblad ‘SecJure’, zorgt voor samenvattingen van literatuur en regelt de verkoop van studieboeken (lidmaatschap van de vereniging levert nog altijd korting op). Ook valt de organisatie van de medezeggenschapsfractie van Tilburg Law School, Fractie Vrijspraak, onder de overkoepelende vlag van Magister JFT. In 2017 viert Magister het derde lustrum.