Lourdeskerk

In 1963 werd begonnen met de bouw van de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes op het gelijknamige plein nabij de Ringbaan-Oost. In 1965 werd de kerk, een ontwerp van Sjef Schijvens, in gebruik genomen. Het gebedshuis verving de vroegere parochiekerk van Koningshoeven, die gevestigd was in een voormalig bedrijfspand aan de Havendijk (nu supermarkt).

Sinds 1928 werd vanuit deze parochie de Sint Christoffelzegening gehouden. Vanaf 1935 stond er een beeld van Sint Christoffel in de voortuin van de toenmalige pastorie aan de Hoevenseweg. De heilige kreeg ook een plek bij de nieuwe Lourdeskerk. Na ruim drie decennia had deze kerk echter haar beste tijd gehad en op 11 oktober 1998 werd de laatste dienst gehouden. Daarna werd het gebouw, dat zou worden gesloopt, gebruikt als opslag- en atelierruimte.

In 2006 werd onderzocht of de kerk alsnog een monumentale status verdiende, maar op 12 maart 2007 werd zij door brand verwoest. De losstaande 33 meter hoge toren bleef onaangetast en wordt meegenomen in de herinrichting van het Lourdesplein.

Externe link

Lourdeskerk op TilburgopdeKaart.nl