Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Lions Club

In 1963 werd de eerste Lions Club opgericht in de stad met de naam Lions Club Tilburg. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn onder het motto ‘We Serve’. De activiteiten die worden georganiseerd zijn gebaseerd op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng. De Lions Club Tilburg organiseert jaarlijks fundraising activiteiten, waarvan de opbrengst beschikbaar wordt gesteld aan goede doelen, ontwikkelingsprojecten en ideële initiatieven. In elk lustrumjaar wordt er een grote activiteit georganiseerd. Zo werd in 1998 Circus Renz naar de stad gehaald, waar ruim tienduizend toeschouwers op af kwamen. In 1971 kwam er een tweede Lions Club in Tilburg, die aan de naam Hart van Brabant toevoegde. In 1985 werd de Lions Club Tilburg Regte Heide opgericht. Deze vereniging organiseert onder meer elk jaar een nieuwjaarsconcert, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Sinds 1999 bestaat er ook een Lions Club Tilburg Roomley.