Limietpalen

1650-1800

Op diverse plaatsen in Geertruidenberg zijn restanten te vinden van voormalige limietpalen. Ze herinneren ons aan het militaire verleden als garnizoensstad. Limietpalen gaven de grens aan van militaire gebouwen en terreinen. Binnen de palen mocht defensie haar gang gaan zonder inmenging van de lokale overheid. Binnen de stad bestonden de palen uit vierkante stenen in het wegdek. De vier limietpalen bij het Oude Stadhuis aan de Markt zijn wel duidelijk als palen in plaats van stenen te herkennen. Zij hebben oorspronkelijk ergens anders gestaan en zijn hier later op deze manier bij elkaar gezet. Op de stenen is een inscriptie aangebracht bestaande uit de hoofdletter O met een volgnummer. Deze nummers correspondeerden met de registratie van eigendommen van het toenmalige Ministerie van Oorlog. Het gebruik van limietpalen werd tussen 1650 en 1800 toegepast.

Stadspark, achter de Venestraat, toegankelijk door de poort naast Venestraat 22 en vervolgens over het parkeerterein.
Venestraat 1-3 bij de Marktkazerne.
Markt 7 voorheen de affuitloods (opslagplaats voor geschutonderstellen.
Markt 7
Markt 32-34, voor het stadhuis van Geertruidenberg