Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Leonardus Cornelius Michels

L.C. Michels
Het 5-jarig jubileum van de R.K. Openbare Leeszaal. vlnr: drs L. Michels, H. Mannaerts, prof. Cobbenhagen, ir. J. Merxc. Foto: Fotopersbureau Het Zuiden, collectie Regionaal Archief Tilburg.

Prof. dr. Leonardus Cornelius Michels (Schijndel 1887 - Ubbergen 1984) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht, was twee jaar leraar te Rolduc, docent Nederlands aan de RK Leergangen (1915-1946) en leraar Nederlands en geschiedenis aan het Sint Odulphuslyceum (1918-1946). Bij de Leergangen werd hij redacteur van het door dr. Hendrik Moller gestichte Tijdschrift voor taal en letteren (1913-1941). Vanaf 1932 was hij bestuurslid en van 1933 tot 1942 voorzitter van de RK Openbare Leeszaal (Openbare Bibliotheek Tilburg (OBT)). Hij promoveerde in 1941 in Nijmegen op het proefschrift Bijdrage tot het onderzoek van Vondel’s werken. Michels publiceerde proza en gedichten in tijdschriften als Brabantia Nostra en hij schreef diverse boeken. Hij werd vooral bekend door zijn korte, epigrammatische gedichten. Enkele daarvan zijn op openbare plaatsen in Noord-Brabant te lezen, zoals op het verzetsmonument in Den Bosch en op de gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas in het Paleis-raadhuis. Michels was van 1946 tot 1958 hoogleraar in de Nederlandse, indogermaanse en aanvankelijk ook algemene taalkunde. Hij zat onder meer in de commissie van bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche taal en in de commissie van de Woordenlijst van de Nederlande taal (1954), het bekende Groene Boekje.