Leerlooierij Raamsdonksveer

In de negentiende eeuw concentreerden kleine bedrijven zich bij de haven. Op tekeningen en schilderijen uit deze tijd is de bedrijvigheid te zien: schuren, bedrijfshallen, opslagplaatsen, rokende schoorsteentjes en schepen voor de aan- en afvoer van producten.

Rembrandtlaan tuin achter gemeentehuis 1800-1850

Restant voormalige leerlooierij

Een restant van de voormalige leerlooierij herinnert ons aan die periode. De looierij was eigendom van F.A. van Seters, die ook de zoutziederij en het bijbehorende woonhuis, Haven 13 en 9-11, bezat. De ziederij en het woonhuis lagen aan de Haven, de leerlooierij bevond zich op het terrein erachter. Woonhuis, ziederij en looierij vormden een complex van gebouwen. Tussen 1926 en 1995 zijn steeds delen ervan aangepast of afgebroken. Het pand dat vanuit de tuin van het gemeentehuis zichtbaar is, vormt een tastbaar bewijs van de toenmalige bedrijvigheid rond de Veerse haven.