Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Langestraat (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 25 oktober 1973
Jaar: 1900De straat lopende vanaf de Spoorlaan, schuin tegenover het N.S.-station, zuidwaarts, snijdende de Poststraat en de Tuinstraat, tot de Korte Tuinstraat en vervolgens vanaf de Korte Tuinstraat tot de Heuvelstraat.


Langestraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

1612.jpg


Langestraat 16/18, hotel-café-restaurant

"De Gouden Leeuw" , opgericht als logement

in 1891. Foto 1925.Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 is het een onbenaamde zandweg van de Heuvelstraat tot de huidige Veldhovenring. De kadasterkaart van 1832 geeft de benaming De Langen Pad. Op de kaart van A. Arts uit ca. 1870 heet het eerste deel vanaf de Heuvelstraat daar Marktstraat, vervolgens Langepad en ten noorden van de Spoorlijn (die de Langepad bij de aanleg in 1863 doorsneed) Oude Langepad (> Oude Langstraat). Een gedeelte verdween ook door de aanleg van de gasfabriek. Bij raadsbesluit van 8 oktober 1881 werd de tegenwoordige Langestraat in twee gedeelten benaamd: de Marktstraat tusschen B. van den Meijdenberg en Anna Daamen tot het Magazijn van H. van der Voort en de Langepad van de Korte Tuinstraat naar de Spoorlaan. In 1885 werd het gedeelte tussen de Spoorlaan en de Poststraat verbreed en werden er gasleidingen en rioleringen in gelegd. De weg werd bestraat door den minsten inschrijver, de firma Ernest Janssen & Ed. Burflon te Luik. De trottoirbanden waren nog deels in voorraad, de ontbrekende zijn geleverd door J. A. Glabbeek te Tilburg. In 1900 werd de Langestraat door de gemeenteraad wederom vastgesteld, maar nu lopende Van de Markt bij de winkels der firma B. van den Meijdenberg snijdende de Korte Tuinstraat, de Tuinstraat en de Poststraat tot de Spoorlaan.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).