LTMS

BalkTiu.jpg

Op 1 december 2018 zag een nieuwe vakgroep het leven: LTMS (Law, Technology, Markets and Society). In de vakgroep, onder leiding van hoogleraar Ronald Leenes, wordt het werk van twee instituten gebundeld, TILT en TILEC. De nieuwe vakgroep richt zich op onderzoek naar bestuur en regulering van economische activiteit, in een tijd waarin informatietechnologie innovatie op veel gebieden stimuleert.

Leenes.jpg

TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) deed onderzoek op het raakvlak van recht, technologie, en samenleving, die technologische ontwikkeling en innovatie bestudeert om oorzaken van potentiële en manifeste maatschappelijke problemen en de eventuele noodzaak tot ingrijpen c.q. reguleren in kaart te brengen.

TILEC (Tilburg Law and Economics Center) deed onderzoek op het snijvlak van recht en economie waarin Tilburg Law School (TLS) en de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) samenwerken en dat zich met name richt op de regulering van economische activiteit, met een groeiende nadruk op het informatietijdperk.

In het kader van LTMS zullen de onderzoekers zich gaan bezighouden met de wisselwerking tussen innovatie, regulering en normatieve visies, daarmee het brede spectrum van regulerende instrumenten van recht, sociale normen, technologie en markten tot onderwerp hebbend.


                                Ronald Leenes (midden, met bril) bij het Nationaal Privacy Debat in 2012