Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Korvel

De herdgang Korvel lag in het zuidwesten van Tilburg, met als kern het huidige Korvelplein. In een oorkonde uit 1331 komt de benaming Corvele al voor, en in 1430 spreekt men over de ‘heertganck van Corvel aen die Juupstraet’.

Een bevredigende verklaring voor de naam kan niet gegeven worden. Mogelijk dateert de naam al uit de vroege middeleeuwen. Ten noordoosten van het Korvelplein lagen akkers, die aansloten op De Schijf. Ten zuidoosten van het plein lag een drassig gebied, de Poel, waar de Korvelse Waterloop en de Oerlese waterloop hun oorsprong hadden. Langs het Korvelplein liep de weg van Tilburg naar Breda (Berkdijksestraat; De Berkdijk).

Aan de westzijde van het Korvelplein staan nog enkele bijzondere gebouwen, zoals een voormalige schoolmeesterswoning uit het midden van de negentiende eeuw (nummer 203) en het pand van L’Echo des Montagnes(208). Het aangrenzende huis met de klokgevel (207) dateert mogelijk al uit de zeventiende eeuw. In 1832 werd hier de basis gelegd voor de firma Van Arendonk.

Andere bijzondere gebouwen aan het Korvelplein zijn de Korvelse kerk, het voormalige fabriekshuis van Gebroeders Diepen (Van Dooren & Dams) en een door Jan van der Valk ontworpen villa op nummer 214. Tot de herdgang Korvel behoorde ook de buurtschap het Laar, die ten zuidwesten van het Korvelplein lag. Laar kan de betekenis hebben van bosachtig terrein of open plek in een bos. Het was vanouds een akkergebied, want in 1426 was er al sprake van de Laersche ackeren.

Zie ook