Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Koor Oefening en Vermaak

Koor Oefening en Vermaak
OefeningEnVermaak.JPG
1920


Ruim honderd jaar geleden, in 1900, is op Tweede Pinksterdag in Udenhout door leden van het R.K. zangkoor een mannenkoor opgericht onder de naam Zangerslust (koor Zangerslust). Hiervoor maakten zich sterk de heren Willem Berkelmans, Frans Berkelmans, Pieter van Dam, Willem Blankers, Sjef van Iersel, Tinus Smits en Jan Broeders. In de analen staat vermeld dat hun namen voor het nageslacht bewaard moeten blijven omdat zij beschouwd mogen worden als de pioniers van het culturele leven in ons dorp! In 1908 werd het koor uitgebreid met een afzonderlijke toneelvereniging onder leiding van de heer Adr. Weijers. De naam werd gewijzigd in “Zang- en Toneelvereeniging Oefening en Vermaak”, maar was beter bekend onder de naam “De Liedertafel”, (koor Liedertafel). Onder leiding van de heer Smarius voor muziek en de heer Weijers voor toneel brak er toen een tijdperk aan van “grooten bloei en een krachtig, opgewekt vereenigingsleven”. De mobilisatiejaren 1914-1918 gooiden, zoals bij menig andere vereniging, roet in het eten en “Oefening en Vermaak” maakte een moeilijke tijd door. Bij het zilveren jubileumfeest in 1925 stelde het toenmalige bestuur dat de vereniging de inzinking te boven was. Men vierde het jubileum met “een grootsch Festival”. Ook het gouden jubileum in 1950 werd nog groots gevierd, maar daarna trad alleen nog het koor slechts enkele keren op. Als Pieter Robben in 1968 wordt gehuldigd omdat hij 50 jaar lid was van het mannenkoor, telde de vereniging nog maar 10 leden. Daarna verdween de vereniging van het toneel.