Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Koninklijke stal

Gedurende de gehele mobilisatie lag een groot deel van het veldleger in Noord-Brabant. Veel plaatsen herbergden militairen en er werd volop geoefend. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina bezocht met grote regelmaat de troepen. Daarvan is bekend dat zij zich niet alleen beperkte tot grote steden, maar ook de dorpen werden bezocht. De inspecties in het veld deed zij gewoonlijk te paard. Zij werd daarbij over het algemeen vergezeld door de opperstalmeester, de hofdame van dienst, de adjudant van dienst en een ordonnans officier van dienst. Voorafgaande aan zo’n inspectie werden de paarden vooruit gezonden en ter plaatse ondergebracht. Dit gebeurde eenmaal ook in Udenhout. In de stal van de boerderij van Embertus Veroude in de Slimstraat op nummer 68 werden op enig moment de Koninklijke paarden ingekwartierd. Op de deur had men aangegeven dat het een Koninklijke stal betrof. Navraag bij het Koninklijk-huis-archief, het legermuseum en het Ministerie van Defensie leerde, dat het hier inderdaad gaat om stalpersoneel van Hare Majesteit de Koningin. Op de afgebeelde foto is de tweede man van rechts een majoor-koetsier. Het legermuseum wist te melden dat de foto twee beroeps wachtmeesters (sergeanten) van de Cavalerie toont, de ene gekleed in een uniform van net voor 1912, de ander in een uniform uit de periode 1912-1916. Afgaande op diverse foto’s van Koningin Wilhelmina te paard, zou het paard rechts op de foto het paard van Hare Majesteit zijn. Alle voorbereidingen voor de komst van de koningin waren blijkbaar getroffen, maar de koningin is nooit gekomen.