Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Kompaan

Vanaf het begin van de vorige eeuw waren er in Tilburg en omstreken diverse instellingen voor jeugdhulpverlening. De meeste daarvan ontstonden vanuit de geestelijkheid, zoals in Tilburg bij de Fraters van Tilburg en de Zusters van Liefde, en in tehuizen als het Maria Gorettihuis. De jeugdzorg was destijds afhankelijk van de vrijwillige inzet van congregaties en de benodigde middelen werden vaak verworven door giften en inzamelingen. Vanaf halverwege de twintigste eeuw werden de meeste zorgplaatsen overgenomen door leken en min of meer geprofessionaliseerd. In de jaren negentig fuseerden de toenmalige jeugdzorginstellingen in de grotere organisaties Stichting Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg (SAST), Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Tilburg (SJJT) en Stichting Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg Brabant (SJJB). Deze fuseerden in 1996 in Kompaan. Deze organisatie biedt onder meer ambulante hulp, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling en pleegzorg aan jongeren van 0 tot 18 jaar. Ook verzorgt zij opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Kompaan fuseerde in 2009 met de Bocht (Moedervreugd).