Kolnaar, Ad

BalkTiu.jpg

A.H.J.J. (Ad) Kolnaar (1942) volgt begin 1975 rector magnificus Nielen op wanneer hij aftreedt. Kolnaar vervult de functie gedurende negen maanden als ‘tussenpaus’ tot het aantreden van Hendrik Jeukens. Kolnaar studeert na de HBS-B in 1959 economie in Tilburg. In 1963 wordt hij student-assistent bij hoogleraar D.B.J. Schouten. In 1965 studeert hij cum laude af in de bedrijfseconometrie. Hij treedt als medewerker in dienst bij de ‘Tilburgse School’ van Schouten bij wie hij vier jaar later (opnieuw cum laude) promoveert op de dissertatie ‘Werktijdverkorting en dynamiek’.

Kolnaar2.jpeg

Jong hoogleraar en vroeg decaan

In 1971 wordt hij op 28-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar. Al snel krijgt hij belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheden: in 1974 wordt hij decaan van de economische faculteit en een jaar later rector ad interim. Het wetenschappelijk werk van Kolnaar staat aanvankelijk in de traditie van de normatieve economie van Tilburgs founding father Cobbenhagen en later in die van zijn leermeester Schouten. Kolnaar weet diens complexe macro-economische verbanden in betrekkelijk eenvoudige wiskundige modellen te gieten. Belangrijk in zijn werk is steeds de coördinatie van instrumenten, zoals tussen budgettair-, prijs- en loonbeleid. Kolnaar (op de foto met echtgenote, bij de receptie ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap in 1996) is jarenlang redacteur van ‘Maandschrift Economie’ (thans Kwartaalschrift), is (mede)auteur van tien boeken, schrijft zo’n zeventig publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en is penvoerder van tientallen beleidsrapporten. Hij begeleidt vier promovendi succesvol naar de eindstreep. Bij zijn afscheid in 2007 pleit hij voor een fundamenteel andere benadering van de overheidsfinanciën. Hij vindt dat het export- en spaaroverschot van Nederland niet mag weglekken en moet worden geïnvesteerd in eigen land. In dat kader vindt hij het wenselijk dat de overheid een structureel tekort op de begroting laat ontstaan ter grootte van die overschotten.

Landelijk actief

Kolnaar is gedurende zijn loopbaan actief in diverse Haagse gremia. In 1972 wordt hij lid van de commissie Economische Mededinging; in 1974 neemt hij zitting in de SER-commissie Minimumloon en van 1978-1980 is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 1986 wordt hij eerst plaatsvervangend Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), en vanaf 1988 Kroonlid. Het werk in “de commandokamer van het Nederlandse poldermodel”, zoals hij de SER ziet, boeit hem in hoge mate. In de provincie Noord-Brabant is Kolnaar actief op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, kunst, godsdienst en bedrijfsleven. In 2007 gaat Kolnaar met emeritaat, in 2008 wordt hij vanwege zijn verdiensten voor de universiteit en de gemeenschap benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.