Kindsheid

Het Genootschap van de Heilige Kindsheid werd in 1843 in Frankrijk opgericht. In 1849 was mgr. Joannes Zwijsen een van de eersten in Nederland met het oprichten van zo’n genootschap in Tilburg. Dit initiatief moest kinderen voor de missie interesseren. De doelstelling was ‘door gebed en aalmoezen, vooral door kinderen, de arme heidensche kinderen in China en andere ongeloovige landen, voor het tijdelijk en eeuwig leven te redden.’ Kinderen, die tot op 12-jarige leeftijd lid konden zijn, betaalden 2,5 cent per maand. In 1935 telde het Tilburgs genootschap 11.250 leden. Het jaarlijkse hoogtepunt was de Kindsheidprocessie op Kindsheidsdag. Hierbij waren kinderen exotisch verkleed als Chineesjes, negertjes, heiligen of zoeaven. Ook werden er praalwagens ingezet. Deze traditie eindigde vermoedelijk in de jaren dertig.