Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Kinderpokken in Udenhout 1620

Een aantekening over Frank, zoon van Jan Francken Brocken uit Berkel, »noch jonggeselle inden vroede van synen vaeder».

Omtrent vastenavond 1620 is in het huis van PEETER WILLEMSSEN VAN SITTAERT een houtverkoop geweest waar hij door zijn vader naar toe is gestuurd. Na afloop is hij daar gebleven en heeft er tot in de avond zitten drinken met een zekere THOMAS STEVENS. Het ontaardde in oproer en vechterijen waarbij nogal wat messen werden getrokken. Ook Francq was genoodzaakt uit zelfverdediging het zijne voor de dag te halen. In het gevecht liep een zekere JAN PEETER DAMS uit UDENHOUT een zware kwetsuur op boven in zijn schouder, waarvan Francq verdacht werd die toegebracht te hebben. Zonder dat de wond lethaal of dodelijk was, is het slachtoffer toch 10 of 12 dagen daarna overleden. Overigens niet aan zijn verwondingen maar ten gevolge van de uitgebroken kinderpokken. Hieraan overleden in het dorp meerdere personen, die ook bij de vechtpartij waren, maar geen verwondingen hadden opgelopen. Twee chirurgijns hebben hierover een verklaring uitgegeven bezegeld met het stadszegel van den Bosch. Ondanks dat heeft de schout van Oisterwijk opdracht gegeven dat Francq gevangen genomen diende te worden. Daarom is hij thuis weggetrokken en verblijft elders, waardoor hij zelf ’totter doot bedroeft is’. Bovendien heeft hij in gedachten de zorg voor zijn ’ouden impotenten ende miserabelen vader die in syne oude daegen hem suppliant oyck nyet voorder en kan gemissen’. Hij bidt dan ook ootmoedelijk om remissie. Die wordt hem, na advies ingewonnen te hebben bij de schout van Oisterwijk, verleend – 1 februari 1622. Bron: RANB Toegangsnummer 1107, Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel, REKENKAMER DELEN – REMISSIEBOEKEN BRUSSEL, Inventarisnummers 645-663 periode 1556-1648, Inventarisnummer 655, FICHE 1, periode 1620-1625,

Zie ook