Kerkmuziek

Kerkmuziek
BANK 1 - 27 KERKMUZIEK.jpg

Rij 1 bank 27 Kerkmuziek voorgesteld door het orgel

Orgel en martelaarspalm, de attributen van de H.Caecilia, patrones van de kerkzangers. Haar patroonschap over de muziek berust op een passage uit een legende: “Onder het orgelspel bidt de maagd Caecilia in stilte tot haar enige Heer”.