Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Katholieke Vrouwen Organisatie Udenhout

Katholieke Vrouwen Organisatie Udenhout
Boerinnenbond.jpg
1933

Het begon met incidenteel georganiseerde cursussen. Zo lezen we in de notulen van de Boerenbond van 25 juni 1920 dat de onderwijzer, die de boerinnencursus verzorgde, van de Boerenbond een aanvullende betaling ontving, zodat hij een bedrag ontving van totaal ƒ100,-. In 1928 kwam in Udenhout de oprichting van de Boerinnenbond tot stand.“In Udenhout was de oprichtingsvergadering op 22 november 1928 om 2 uur namiddag in de Pauluszaal. Aanwezig waren de Zeereerwaarde Heer Pastoor, Mevouw van Iersel presidente van de Vrouwenbond, de Heer van Haaren secretaris van de NCB, Mej. Ariëns Inspectrice van de R.K.Boerinnenbond, voorzitter, secretaris en bestuur van de Boerenbond; 90 boerinnen en 60 vrouwen en meisjes van de middenstand en werkliedenbond. Maar liefst 68 boerinnen gaven zich die middag op als lid. Het doel van de Boerinnenbond stond destijds als volgt in de statuten verwoord: Het doel van de Boerinnenbond is de katholieke vrouwen en meisjes van het platteland, verenigd in een geest van christelijke samenwerking, de mogelijkheid te bieden tot vorming en uitgroei van haar gehele persoonlijkheid en tot ontwikkeling van een sterk bewust verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van haar taak als zelfstandige vrouw, echtgenote, moeder en boerin. In het jaar 1967 werd na bijna 40 jaar de Boerinnenbond een meer open organisatie en omgedoopt tot “Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB”, afgekort als KVO.

Voorzitsters van de Boerinnenbond

  • 1928 Mevr. M. Le Mire – Claessen
  • 1946 Mevr. Mieke Schapendonk – Den Ouden
  • 1961 Mevr. Pietje Simons – De Wilt

Katholieke Vrouwen Organisatie, sinds 1967 het nieuwe jasje van de voormalige Boerinnenbond. Vele boerendochters waren geen boerin geworden, maar wilden wel lid zijn van de organisatie. Het centrale bestuur van de Boerinnenbond van de NCB te Tilburg bevorderde deze ontwikkeling sterk. Binnen de KVO, nu een meer open organisatie, creëerde men naast de algemeen vormende activiteiten ook aparte activiteiten en overlegstructuren voor boerinnen, omdat zij als ondernemersvrouwen behoefte hadden aan beroepsscholing en overleg over hun belangenbehartigingen. De KVO bleef een groeiende en bloeiende vereniging. In 1991 waren er 271 leden. De activiteiten van de KVO strekten zich uit over een breed terrein. Godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen wisselde men af met excursies en ontspanning. Voor agrarische leden werden daarnaast, al of niet in overleg met de Boerenbond en KPJ, beroepsgerichte activiteiten op touw gezet.

Voorzitsters van de Boerinnebond/KVO

  • 1972 Mevr. Mien Dankers – Van de Pas
  • 1981 Mevr. Tonny van Rijsewijk – Van Rijswijk
  • 1987 Mevr. Maria Mescher – Van Erp
  • 1990 Mevr. Cor Smits – Habraken
  • 1997 Mevr. Diny Dillen
  • Mevr. Thea Kroot
  • 2001 Mevr. Diny Dillen

Zie ook