Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Katholieke Plattelands Jongeren

Katholieke Plattelands Jongeren
JongeBoerenstand1950.JPG
1950

10 januari 1921 us de oprichtinsdatum van de Jonge Boerenstand. 52 personen gaven zich als lid op. Het bestuur bestond vanaf 5 april 1921 uit Graard Bergmans, Kees van Laarhoven, Jan Verhoeven en Marinus van Groenendaal. Frater Cleophas nam deel als technisch adviseur. De Jonge Boerenstand nam in haar doelstelling op om hulp te verlenen aan anderen die in nood verkeren en ook om de ontwikkeling van haar leden op geestelijk, cultureel en bedrijfseconomisch terrein te bevorderen. Zo lezen we in de eerste verslagen, dat de leden in 1922 ruim 3 wagonladingen aardappelen voor noodlijdende landen ophaalden en in 1923 brachten ze 33.000 kg aardappelen, 1500 kg rogge, 50 kg erwten, 1500 kg stro, kruidenierswaren en ƒ89,45 in contanten bijeen voor het Rijn- en Ruhrgebied. Op 17 maart 1945 richtte de Jonge Boerenstand een sportclub op en in 1947 kwamen de sporters zelfs met een eerste prijs van de Interkring-sportdag terug. In 1966 is de Jonge Boerenstand omgevormd tot de KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren. De nieuwe benaming gaf aan, dat de vereniging steeds meer een jeugdvereniging wilde zijn op bredere basis.

In 1966 is de Jonge Boerenstand omgevormd tot de KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren. De nieuwe benaming gaf aan, dat de vereniging steeds meer een jeugdvereniging wilde zijn op bredere basis. In het jaarverslag van 1968 meldde het bestuur, dat de vereniging 86 leden telde, waarvan 53 meisjes en 33 jongens. Van deze 33 jongens waren er tien op het landbouwbedrijf werkzaam, één was leerling op de MLS, vijf waren er werkzaam in een beroep verwant aan de landbouw, zeventien anderen waren werkzaam in andere beroepen of volgden onderwijs buiten de landbouw. In augustus 1976 organiseerde de KPJ Udenhout een kring-zeskamp, waaraan 400 KPJ’ers uit de verre omgeving deelnamen en waarvoor de belangstelling zeer groot was. Dat was op een zondag. Op de zaterdag daarvoor organiseerde de KPJ een zeskamp voor de buurtschappen uit Udenhout en Biezenmortel. Het succes was aanleiding om dit vaker te doen. De jaarlijkse zeskamp was daarmee een feit.

Video