Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Katholieke Arbeiders Bond

Katholieke Arbeiders Bond
KAV.JPG

De Katholieke Arbeiders Bond (KAB) werd landelijk een machtige organisatie met veel plaatselijke afdelingen. In Udenhout werden gevormd de Willibrordusbond voor spoorwegarbeiders (voor 1904), de Lambertusbond voor de steenovenarbeiders (8 juni 1908), de Sint-Antoniusbond voor de arbeiders in de houtbewerking en de klompenmakerijen (26 januari 1912) en de Sint-Patriciusbond voor de veld- en tuinarbeiders (23 november 1916). In het voorjaar van 1918 bundelden al deze bonden hun krachten in “de Werkliedenbond”. Omdat begin deze eeuw vakbonden niet gemengd mochten zijn, richtten de vrouwen hun eigen vereniging op, de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV). Dat gebeurde op 9 november 1921. Op die datum meldden zich 150 leden tijdens de oprichtingsvergadering. De katholieke arbeiders jongeren organiseerden zich veel later, op 30 augustus 1931, in de kajotters en kajotsters van het KAJ, eerst onder de naam “De jonge werkman”. In de zeventiger jaren fuseerden socialistische, katholieke en protestants-christelijke vakverenigingen tot de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), ook in Udenhout. De vrouwenafdeling van het FNV is initiatiefneemster van de ‘kindervakantieweek’, in de tijd dat de vakanties van de arbeiderskinderen niet meer kon zijn dan logeren bij oom en tante en thuis helpen bij het rooien van de aardappels. Het initiatief van de kindervakantieweek is inmiddels overgenomen door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk.