Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Katholiek Thuisfront

Katholiek Thuisfront
Thuisfront.JPG
1947

In de periode 1946-1951 verbleven circa 65 jongens en mannen uit Udenhout en Biezenmortel in Nederlandsch Indië (het tegenwoordige Indonesië). Als militair werden zij erheen gestuurd om er vrede, rust en orde te brengen. Ruim 6000 soldaten sneuvelden er tijdens de politionele acties. Twee van hen kwamen uit Udenhout: Kees Maas en Sjef Paaijmans. In november 1946 werd door de Vereniging van Oud-Militairen in Udenhout het Katholiek Thuisfront opgericht. Wil van der Burg nam het secretariaat op zich. De eerste actie was een collecte voor de verzending van kerstpakketten. In januari 1947 verscheen het eerste nummer van het Thuisfrontblaadje, met als vaste medewerkers pater Fidentius, Tinus Mutsaers, Joke Robben en Wil van der Burg. Het maandblad opent met een inleidend artikel van pastoor Van Welie, gevolgd door een voorwoord van voorzitter Ties Heessels. Om de financiering van de vele activiteiten richting de jongens overzee mogelijk te maken, werd op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 1947 een grote fancy fair georganiseerd ten bate van het Katholiek Thuisfront. Er was een grote loterig aan verbonden met als hoofdprijzen 2 varkens en 1 fiets.

De dorpsgemeenschap in Udenhout probeerde in de periode 1946-1950 voor de 68 Indiëgangers uit Udenhout en Biezenmortel een steuntje in de rug te zijn. Dat gebeurde naar aanleiding van een oproep in oktober 1946 van de Katholieke Actie in het bisdom Den Bosch. De al bestaande “Vereniging van oud-militairen in Udenhout”, waarvan Ties Heessels voorzitter was, pikte dit initiatief op en begon daarmee al een maand later. Dat verklaart dat er van meet af aan aandacht was voor de vooroorlogse Udenhoutse KNIL-militairen en de eerste groep oorlogsvrijwilligers die zich al in 1945 aangemeld hadden. De eerste actie ten behoeve van het Thuisfront leverde ongeveer ƒ1.000.- op. Bij allerlei activiteiten zoals trouwerijen, zilveren en gouden bruiloften, buurtfeestjes en jaarvergaderingen van verenigingen, kortom waar mensen bijeen kwamen, gingen vrijwilligers met de collectebus rond en de gulle giften stonden vermeld in het krantje van het Katholiek Thuisfront. Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 1947 was een grote fancyfair georganiseerd. Al het verzamelde geld werd gebruikt om contact te houden met de jongens overzee, enerzijds door pakketten met bijvoorbeeld sigaretten te versturen en anderzijds door een krantje te maken en toe te sturen. Dat krantje bevatte gewoon eenvoudige dorpsberichten, maar bleek voor de militairen van enorme emotionele waarde. Elke eerste vrijdag van de maand droeg de pastoor van Udenhout een plechtige mis op voor de jongens in Indië.