Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Kasteel van Tilburg

Al in 1450 stond er in De Hasselt een kasteel. Wanneer het gebouwd werd, is onbekend. In 1450 werd in een akte vermeld: ‘twee lopensaet lands of daeromtrent gelegen tot Velthoven by die steenen camer’. Deze ‘stenen kamer’ (kasteel) was toen in het bezit van de familie Back, ook eigenaar van de Pijlijserhoeve of Waterhoef. In 1477 verkochten Gerrit en Jan Back het ‘huys geheiten die sthenen camer’ aan Jan van Haestrecht, heer van Tilburg en Goirle (heerlijkheid Tilburg en Goirle). In 1581 werd het kasteel door de Staatse troepen veroverd en in brand gestoken.

Omstreeks 1600 werd het weer opgebouwd. Het kasteel kwam in bezit van achtereenvolgens de families Van Malsen, Van Grobbendonck en Van Hessen Kassel. Prins Wilhelm VIII landgraaf von Hessen-Kassel verkocht het kasteel in 1754 aan Gijsbertus Steenbergensis graaf van Hogendorp van Hofwegen. Die heeft het kasteel in 1755 geheel afgebroken en op dezelfde plaats werd een vierkant gebouw opgericht. In 1858 werd het door de familie Van Hogendorp openbaar verkocht. Koper was Johannes van der Made, wijnkoper te Klundert, die het in 1859 liet slopen.

In 1876 werd op het kasteelterrein de fabriek van N. Pessers & Zonen opgericht, die in 1977 werd gesloopt. Van 1978 tot 1980 waren er opgravingen op het kasteelterrein door de hiervoor aangestelde stadsarcheoloog Henk Stoepker. Hierbij werden de fundamenten van het kasteel uit alle bouwfases blootgelegd. Vele duizenden, met name aardewerk-, vondsten, werden geborgen. In het huidige Stenenkamerpark zijn de fundamenten opgemetseld als een vereenvoudigd beeld van de plattegrond van dit kasteel. Een plaquette geeft enige historische toelichting.

Tilburg op de Kaart

Bezig met het laden van de kaart...

Geheugen van Tilburg