Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Kapucijnenklooster Biezenmortel

Kapucijnenklooster Biezenmortel
Capucijnenklooster.jpg
Kapucijnenklooster Biezenmortel toen de watertoren er nog was.
Kapucijnenklooster Biezenmortel
7.2 jan 2011 056.jpg

1921

In de loop van 1921 betrokken ruim zestig religieuzen het klooster voor 'Hogere Studiën' te Udenhout. Het waren in hoofdzaak jonge fraters (de toekomstige paters Kapucijnen), die zich op wijsbegeerte toelegden en jonge broeder-novicen. Nadat al deze religieuzen het nieuwe onderdak hadden betrokken, zegende pater provinciaal het gebouw op 27 oktober 1921 in. Het rectoraat werd gesticht op 25 december 1921. De consecratie door de bisschop werd uitgesteld tot 1925.

De studie

De hogere studie voor de fraters bestond uit twee hoofdonderdelen, te weten het philosophicum met een studieduur van 3 jaar en het theologicum met een studieduur van 4 jaar. Tot de vakken voor de fraterstudenten behoorden onderricht in de oude talen Latijn, Bijbelgrieks en Hebreeuws. Het lesprogramma, zowel voor filosofie als theologie, bestond gemiddeld uit 17 uur college per week, met daarnaast één uur per week onderricht en oefening van preken. Na hun wijding kregen de jonge priesters, voortaan paters geheten, nog een jaar onderricht in pastoraat of missiewerk in het klooster van Tilburg. Tegenwoordig noemen ze dat een stagejaar.

Pastoraal werk of naar de missie

De paters gingen daarna pastoraal werk verrichten, of werden uitgezonden naar de missiegebieden in verre landen. Knappe studiekoppen werden aangewezen om door te stromen naar een erkende universiteit om daar verder te studeren en eventueel te promoveren.

Zusters Franciscanessen

Gedwongen door de veranderingen in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd in 1967 besloten de studie in Biezenmortel geheel op te heffen en de opleiding onder te brengen bij de Stichting Theologische Faculteit Tilburg. In 1967 werd het klooster verkocht aan de zusters Franciscanessen van Etten die het bestemden voor bezinningshuis voor zusters van de eigen congregatie.

Beukenhof

In 1994 vertrokken ook de zusters Franciscanessen. Het grote klooster werd gekocht door Holding Beukenhof Biezenmortel BV met als doel het te gaan exploiteren als groepsaccommodatie.(Zie ook Unentse Sprokkels 8, blz. 31.) De kerk bleef aanvankelijk behouden voor de Biezenmortelse parochianen. Door het teruglopende kerkbezoek werd de kerk op 7 juli 2019 aan de eredienst onttrokken en in gebruik genomen door groepsaccommodatie Beukenhof.

Zie ook