KNAW-leden

BalkTiu.jpg

Leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Ze worden benoemd voor het leven. Elk jaar kiest de KNAW nieuwe leden die ook door mensen buiten de Akademie worden voorgedragen.

Tilburg University telde anno 2017 veertien KNAW-leden, waaronder Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering en voorzitter van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zeven leden waren of zijn werkzaam aan de oudste faculteit van de universiteit, inmiddels Tilburg School of Economics and Management genaamd: Lans Bovenberg, Erik van Damme, Theo van de Klundert, Bart Nooteboom, Schouten, DBJ, Arthur van Soest en Arjen van Witteloostuijn. De School of Law, die sinds 1963 bestaat, telt eveneens zeven leden die aan de faculteit waren of zijn verbonden: Chris Geppaart, Marc Groenhuijsen, Ernst Hirsch Ballin, Andries Hoogerwerf, Corien Prins, Herman Schoordijk en Jan Vranken.

Centerexcellence2.jpg

Sinds 2005 bestaat De Jonge Akademie van de KNAW waarin jonge wetenschappers zitting hebben die naast wetenschappelijke excellentie ook een brede belangstelling voor wetenschap en wetenschapsbeleid aan de dag leggen. Jonge Akademie-leden zijn lid gedurende vijf jaar. Tot de Tilburgse alumni behoren Bert-Jaap Koops, Jaap Abbring, David de Cremer en Rianne Letschtert (foto).

De laatste twee hebben Tilburg intussen verlaten. De Cremer is hoogleraar Psychologie in Cambridge, Letschert rector magnificus in Maastricht. De Tilburgse hoogleraar Onderwijssociologie Marc Vermeulen is lid is van de KNAW-commissie Basis- en voortgezet onderwijs. Harrie Verbon is lid van het Rathenau Instituut (een KNAW-instituut), net als Corien Prins (en alumna Adriana Esmeijer). Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.