Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

John F. Kennedy Institute (JFK)

In 1966 richtte hoogleraar Frans Alting von Geusau aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (Universiteit van Tilburg) een instituut op dat moest bijdragen aan de bestudering van de betrekkingen tussen Europese landen. Tevens werd onderzoek gepleegd naar de plaats en betekenis van deze landen in de ontwikkeling naar vreedzame internationale betrekkingen. Het JFK verrichtte daartoe wetenschappelijk onderzoek en verzorgde aanvullend onderwijs. Ter bevordering van de dialoog tussen wetenschap en praktijk werden publicaties en symposia over internationale onderwerpen georganiseerd. In de jaren zeventig startte het JFK een programma voor Amerikaanse studenten. In 1986 werd het instituut opgeheven, volgens de oprichter omdat de universiteitsraad hem te rechts vond. Het JFK behandelde internationalisering ‘avant la lettre’ en heeft zeker bijgedragen aan de internationale status van de huidige universiteit.