Johan Verassenplein (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Noord
Wijknaam: De Hasselt
Datum besluit: B & W 29 augustus 1989
Jaar: 1989Het plein lopende vanaf de IJskelderstraat oostwaarts en rondlopend terug naar de IJskelderstraat.


Herkomst

De Tilburgse heren die officieel eigenaar waren van het kasteel aan de Hasselt, verbleven daar slechts zelden. Zij lieten hun zaken waarnemen door de kasteleins (> Kasteleinslaan) of rentmeesters, die op het kasteel of het neerhuis (bijgebouw) woonden. Johan Verassen was waarschijnlijk uit Mechelen afkomstig, maar zijn geboortedatum is niet bekend. Zijn vrouw Clara van den Campe was de dochter van Carel van den Campe, drossaard van Megen en later rentmeester van gouverneur Antony Schetz van Grobbendonck te 's-Hertogenbosch (> Van Grobbendonckstraat). Het echtpaar kreeg tussen 1645 en 1661 negen kinderen.


Verassen was van omstreeks 1650 tot zijn dood in 1678 rentmeester van de heer van Tilburg. In 1665 had er een zogenaamde 'kapitale schatting' plaats. Hierin werden ook de heerlijke bezittingen getaxeerd ten behoeve van een in te voeren vermogensbelasting. We lezen hierin: 'Het neer-huijs, door den rentmeester Johan Verassen gebruijckt, metten hoff ende thien loopensaeten soo saeij- als weijlandt'. Hij bewoonde dus een van de bijgebouwen, de neerhof, van het kasteel. Uit een voogdijrekening van 1680 blijkt dat hij ook gildebroeder van het kolveniersgilde was geweest. Zijn zoon Lancelot Verassen, die bij zijn geboorte in 1654 de naam van (de toen nog peuter) graaf Lancelot van Grobbendonck kreeg, volgde hem in 1680 op.

Ronald Peeters, 'Nieuwe straatnamen II', in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. VIII (1990) , nr. 4, 107-110.